خانه / علوم انسانی / بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر ابعاد عملکرد پایدار

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر ابعاد عملکرد پایدار

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر ابعاد عملکرد پایدار

چکیده پایایان نامه:   چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر ابعاد عملکرد پایدار در شرکت شرکت ******* *** شرکت ******* است . در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه ی عمیق تاثیر مدیریت زنجیره تامین را در سه زمینه اقتصادی ،محیطی و اجتماعی که ابعاد عملکرد پایدار می باشند شناسایی و استخراج  شدند . سپس با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه این شاخص ها مورد تحلیل قرار گرفتند.  جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، کارشناسان فنی وغیرفنی و کارکنان مجموعه زنجیره تأمین شرکت شرکت ******* *** شرکت ******* در سال ۹۵ می باشد که مجموعا ۷۰۵ نفر تشکیل می دهند در انجام این تحقیق از آمار توصیفی برای تعیین جداول ، نمودار و شاخص های مرکزی برای توصیف داده ها و بدست آوردن آمار توصیفی و تحلیل اکتشافی و جهت بدست آوردن آمار استنباطی از نرم افزار SPSS  و Lisrel استفاده می شود نتایج تحلیل های آماری نشان داد که عامل مدیریت زنجیره تامین در شرکت شرکت ******* شرکت ******* با توجه به مقدار T-Value بیشتر از ۱٫۹۶ بدست آمده بر ابعاد محیطی و ا …

درباره ی digibartar

همچنین ببینید

راهی برای آشکار کردن واقعیت رفتار دیگران با زبان بدن

راهی برای آشکار کردن واقعیت رفتار دیگران با زبان بدن این مقاله بسیار مفصل و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *