خانه / علوم انسانی / بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش بنیان

بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش بنیان

بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش بنیان

چکیده:     پژوهش حاضر به توصیف و بررسی   عوامل موثر بر عدم موفقیت مدیریت دانش  در شركت مهندسي ” تحقیق و توسعه ارتباطات *** ” می پردازد و در تکمیل مبانی نطری از منابع کتابخانه ای وجستجوی اینترنتی شامل کتب ،مقالات ومطالعات موردی فارسی ولاتین و در قسمت پیمایشی پژوهش از نطر های خبرگان  وجامعه نمونه ۷۰نفری  برای آزمون واصلاح مدل وتعیین   شاخصها استفاده شد ه است . در انجام این تحقیق از آمار توصیفی برای تعیین جداول ، نمودار و شاخص های مرکزی برای توصیف داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده می شود و به منظور  شناسایی عوامل موثر بر عدم موفقیت مدیریت دانش  در شركت مهندسي ” تحقیق و توسعه ارتباطات *** ” از روش های آماری خاص استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که تاثیر عوامل علّی  و عوامل برآیندی با سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰  با شکست مدیریت دانش در شركت مهندسي “تحقیق و توسعه ارتباطات ***”در ارتباط  قابل قبولی بود وعوامل علّی  (عدم پشتیبانی مناسب ، عدم برنامه ریزی ، عدم مهارت کافی …

درباره ی digibartar

همچنین ببینید

راهی برای آشکار کردن واقعیت رفتار دیگران با زبان بدن

راهی برای آشکار کردن واقعیت رفتار دیگران با زبان بدن این مقاله بسیار مفصل و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *