خانه / برنامه نویسی ، سورس ، پروژه / محاسبه مقاومت میله های تحت کشش و فشار و ستون های تحت کمانش

محاسبه مقاومت میله های تحت کشش و فشار و ستون های تحت کمانش

              در این برنامه کد طراحی میله-ستون ها با جنس های مختلف و مقاطع متنوع تحت بار یکنواخت ارائه می گردد. شکل مقاطع مورد استفاده به صورت زیر است:      (۱) دایره تو پر         (۲) دایره تو خالی         (۳) مستطیل توپر         (۴) مستطیل توخالی      (۵) نبشی         (۶) ناودانی         (۷) تی         (۸) آی شکل تکیه گاه های مورد استفاده برای ستون نیز به صورت زیر است: نتایجی که این برنامه ارائه خواهد داد: مرکز سطح مقطع میله-ستونمساحت سطح مقطع میله-ستونممان اینرسی مقطع میله-ستونحجم میله-ستونجرم میله-ستونطول موثر ستونشعاع ژیراسیون مقطع ستونضریب رعنایی (لاغری) ستوننیروی بحرانی کمانش ستونتنش نرمالسفتی (فنریت) میله-ستونتغییر طول ماکزیممفرکانس طبیعی میله-ستونضریب ایمنیوضعیت نها …

درباره ی digibartar

همچنین ببینید

شبیه سازی و کد نویسی چرخه برایتون با بازیاب Brayton with Regenerator در نرم افزار EES

شبیه سازی و کد نویسی چرخه برایتون با بازیاب Brayton with Regenerator در نرم افزار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *