خانه / ۱۳۹۷ / آذر

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۷

کارگاه رواندرمانی اگزیستانسیالیسم

کارگاه رواندرمانی اگزیستانسیالیسم در زندگی هر کس لحظاتی وجود دارد که پوچی و بی معنی بودن سایه خود را بر همه وقایع می گستراند. از دیدگاه تاریخ فلسفه، دلیل این احساس پوچی این است که انسان پشتوانه ای در ورای آن احوال نمی بیند و همه آنها را پا در …

ادامه نوشته »