معماری
خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی

کارآفرینی ، طرح توجیهی

نمونه سوالات فنی حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۲ تعداد ۲۸۵ سوال تستی با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۲ تعداد ۲۸۵ سوال تستی با جواب   نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۲ تعداد 285 سوال تستی به همراه جواب   این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۳ تعداد ۱۷۰سوال تستی با جواب

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۳ تعداد ۱۷۰سوال تستی با جواب   نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۳  تعداد 170 سوال تستی با جواب     این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه ۱ تعداد ۱۸۵ سوال تستی به همراه جواب

نمونه سوالات فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه ۱ تعداد ۱۸۵ سوال تستی به همراه جواب   نمونه سوالات فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه ۱  تعداد 185  سوال تستی به همراه جواب  .     این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کار دانش و همچنین …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه ۲ تعداد ۴۴۵ سوال تستی به همراه جواب

نمونه سوالات فنی و حرفه ای بنای سفت کار درجه ۲ تعداد ۴۴۵ سوال تستی به همراه جواب   نمونه سوالات فنی و حرفه ای  بنای سفت کار درجه ۲  تعداد 445  سوال تستی به همراه  جواب  .     با تهیه این مجموعه تقریبا تمامی سوالات آزمون فنی حرفه ای …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی بنای سفت کار درجه ۳ تعداد ۱۶۰ سوال تستی به همراه جواب

نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی بنای سفت کار درجه ۳ تعداد ۱۶۰ سوال تستی به همراه جواب   نمونه سوالات فنی و حرفه ای  کارگر عمومی بنای سفت کار درجه ۳  تعداد  160  سوال تستی به همراه  جواب     این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات فنی حرفه ای طراحی فرش قالیبافی درجه ۱ گلیم بافی درجه ۱

نمونه سوالات فنی حرفه ای طراحی فرش قالیبافی درجه ۱ گلیم بافی درجه ۱   نمونه سوالات فنی حرفه ای طراحی فرش قالیبافی درجه ۱ گلیم بافی درجه ۱      طراحی فرش 40  سوال تستی با جواب قالی بافی درجه ۱  تعداد 40  سوال تستس با جواب گلیم بافی درجه ۱  تعداد 40  سوال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات فنی حرفه ای صنعت ساختمان شامل برق کار عایق و آسفالت کار کارگر عمومی در و پنجره لوله کش با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای صنعت ساختمان شامل برق کار عایق و آسفالت کار کارگر عمومی در و پنجره لوله کش با جواب  نمونه سوالات فنی حرفه ای صنعت ساختمان شامل برق کار عایق و آسفالت کار کارگر عمومی در و پنجره لوله کش با جواب        این …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات فنی حرفه ای طلا و جواهر سازی تعداد ۳۹۵ سوال تستی و ۱۵۶ سوال تشریحی با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای طلا و جواهر سازی تعداد ۳۹۵ سوال تستی و ۱۵۶ سوال تشریحی با جواب   نمونه سوالات فنی حرفه ای طلا و جواهر سازی تعداد ۳۹۵ سوال تستی و ۱۵۶ سوال تشریحی با جواب      قابل استفاده برای شاخه کار و دانش ، مربیان …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات فنی حرفه ای قالیبافی درجه ۲ تعداد ۷۲۵ سوال تستی با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای قالیبافی درجه ۲ تعداد ۷۲۵ سوال تستی با جواب   نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای قالیبافی درجه ۲      مجموعه 725  نمونه سوال تستی قالیبافی درجه ۲  فنی حرفه ای همراه با جواب  ( آزمون های ادواری )  فنی حرفه ای  تعداد ۶۸۵ سوال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات ادواری فنی و حرفه ای پرورش گیاهان دارویی با جواب

نمونه سوالات ادواری فنی و حرفه ای پرورش گیاهان دارویی با جواب   نمونه سوالات ادواری فنی و حرفه ای پرورش گیاهان دارویی با جواب    تعداد 120  سوال آزمون ادواری فنی حرفه ای با جواب رشته پرورش گیاهان دارویی   در این سایت کلیه تراکنش ها مورد تضمین قرار گرفته و …

ادامه نوشته »