سرخط خبرها

پاور پوینت روانسنجی نرم و هنجار

پاور پوینت روانسنجی نرم و هنجار نرم یا هنجار عبارت است از متوسط عملکرد گروه نمونه ای از آزمودنی ها که به روش تصادفی از یک جامعه تعریف شده انتخاب میشود. نرم آزمون های استاندارد شده براساس توزیع نمره های خام گروه نمونه ای از آزمدنی ها به دست میاید. …

ادامه نوشته »

پاور پوینت رهبری اخلاقی

پاور پوینت رهبری اخلاقی رهبري و مديريت در محيطهاي كار از طريق ساز و كارهاي مختلفي، شكل رفتار و ادراكات كاركنان را تحت تأثير قرار ميدهد. اين تأثيرات بخشي به عناصر شخصيتي ورواني مديران و رهبران و بخش ديگربه سبكهاي رهبري آنها مربوط ميشود. به معناي ديگر عوامل جو سازماني، …

ادامه نوشته »

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه آمادگی کسالت

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه آمادگی کسالت این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی ۲۸ عبارتی است و آزمودنی باید با انتخاب یکی از گزینه های درست یا نا درست مشخص سازد که عبارت مورد نظر در مورد وی صدق میکند یا خیر. پرسشنامه آمادگی کسالت بر اساس این عقیده که کسالت …

ادامه نوشته »

پاور پوینت راهنمای حل مشکل خانواد مقیاس

پاور پوینت راهنمای حل مشکل خانواد مقیاس دربسیاری از تحقیقات و پژوهش هایی که در زمینه حل مشکل خانوادگی انجام شده ابزارهایی برای سنجش مهارت حل مشکل خانوادگی مورد استفاده قرار گرفته است برای مثال: جک من وهمکارانش رفتارهای حل مشکل را در زمینه کاهش افسردگی و نگرانی های زناشویی …

ادامه نوشته »

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه یکی از مسایل و مشکلات پیچیده جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شاناسان، جامعه شناسان و حقوق دانان را به خود جلب کرده است، مسئله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته …

ادامه نوشته »

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی در سال ۱۹۹۵ توسط اسکات و بروس به منظور ارزیابی شیوه های تصمیم گیری و بر اساس نظریه سبک های تصمیم گیری طراحی شد…. ۱۲ اسلاید … دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه بنیان های اخلاقی

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه بنیان های اخلاقی روان شناسان اجتماعی، دانشمندان علوم اعصاب و علوم رفتاری شروع به درمان قضاوت اخلاقی و تصمیم گیری به عنوان یک موضوع اصلی تحقیق کرده اند. با این وجود امروزه، هنوز هم پژوهش در این زمینه تا حد زیادی محدود به مسائل مربوط به …

ادامه نوشته »