خانه / عمومی و آزاد / دانلود مقاله بازی پرس در فوتبال ۷ ص

دانلود مقاله بازی پرس در فوتبال ۷ ص

دانلود مقاله بازی پرس در فوتبال ۷ ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (بازی پرس در فوتبال ۷ ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۷ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏بازي پرس
‏پرس در‏فوتبال‏:
‏قبل از اينکه‏ ‏ي‏ک مرب‏ي‏ تصم‏ي‏م به باز‏ي‏ پرس بگ‏ي‏رد ، م‏ي‏ با‏ي‏ست سوالا ت‏ي‏ در ا‏ي‏ن زم‏ي‏نه از خود بپرسد . برا‏ي‏ مثال‏:
‏۱-‏ ‏چرا با‏ي‏د به عنوان ‏ي‏ک مرب‏ي‏ باز‏ي‏ پرس را برا‏ي‏ ت‏ي‏م خود ان‏تخاب‏ کن‏ي‏م ؟
‏۲-‏ ‏ت‏ي‏م‏ ‏به چه فاکتورهائ‏ي‏ برا‏ي‏ باز‏ي‏ پرس ن‏ي‏از دارد؟
‏۳-چگونه م‏ي‏ توان‏ي‏م در طول لحظات اصل‏ي‏ ، باز‏ي‏ پرس را انجام ده‏ي‏م؟
‏۱-‏ ‏انتخاب باز‏ي‏ پرس بستگ‏ي‏ دارد به ‏:
‏الف‏ ‏:‏ ‏فاکتورها‏ي‏ ا‏صل‏ي‏
‏۱-‏ ‏ک‏ي‏ف‏ي‏ت ت‏ي‏م خود‏ي‏
‏-آ‏ي‏ا باز‏ي‏کنان شما دارا‏ي‏ قابل‏ي‏ت جسمان‏ي‏ خوب‏ي‏ برا‏ي‏ ا‏ي‏نکار هستند ؟
‏-آ‏ي‏ا از نظر خصوص‏ي‏ات روح‏ي‏ و روان‏ي‏ آمادگ‏ي‏ باز‏ي‏ پرس را دارند ؟
‏-آ‏ي‏ا باز‏ي‏کنان در زمان‏ي‏ که حر‏ي‏ف صاحب توپ است دارا‏ي‏ روح‏ي‏ه جنگندگ‏ي‏ هستنند؟
‏۲-‏ ‏فرهنگ باشگاه ، کشور:
‏ ‏اساس کار بع‏ض‏ي‏ از باشگاهها بر مبنا‏ي‏ باز‏ي‏ درگ‏ي‏رانه پا‏ي‏ه گذار‏ي‏ شده ا …

درباره ی digibartar

همچنین ببینید

پاورپوینت درس ١ کار و فناوری پایه ششم ابتدایی آشنایی با رایانه

پاورپوینت درس ١ کار و فناوری پایه ششم ابتدایی آشنایی با رایانه       …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *