خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی

کارآفرینی ، طرح توجیهی

پارت اول الگوهای خرگوش نمدی

پارت اول الگوهای خرگوش نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، پارت اول الگوهای خرگوش نمدی گردآوری شده است . (۳۱۱ صفحه)  (نماد سال ۱۴۰۲ و ۲۰۲۳) این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان …

ادامه نوشته »

الگوهای انواع دایناسور نمدی

الگوهای انواع دایناسور نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای انواع دایناسور نمدی گردآوری شده است .  (256 صفحه)   این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به شما می دهد که الگوها …

ادامه نوشته »

الگوهای انواع خرس نمدی

الگوهای انواع خرس نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای انواع خرس نمدی گردآوری شده است . (231صفحه) (خرس قهوه ای، قطبی، پاندا، تنبل و کوآلا) این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به …

ادامه نوشته »

الگوهای جا مدادی و جا عینکی نمدی

الگوهای جا مدادی و جا عینکی نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای جا مدادی ، جا عینکی نمدی گردآوری شده است . (173صفحه)  این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به شما می دهد …

ادامه نوشته »

الگوهای تک شاخ و اسب پونی نمدی

الگوهای تک شاخ و اسب پونی نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای تک شاخ و اسب پونی نمدی گردآوری شده است . (316 صفحه)  این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به شما …

ادامه نوشته »

الگوهای بوکمارک و سرمدادی نمدی

الگوهای بوکمارک و سرمدادی نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای بوکمارک(نشانگذار کتاب) و سرمدادی نمدی گردآوری شده است . (423صفحه)  این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به شما می دهد که الگوها …

ادامه نوشته »

الگوهای جاسوزنی ، جایادداشتی و کاور قیچی

الگوهای جاسوزنی ، جایادداشتی و کاور قیچی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای جاسوزنی ، جایادداشتی و کاور قیچی نمدی گردآوری شده است . (202صفحه)  این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به شما …

ادامه نوشته »

الگوهای بره، بز و گوسفند نمدی

الگوهای بره، بز و گوسفند نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای   بره ، بز و گوسفند نمدی گردآوری شده است . (206صفحه)  این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به شما می دهد …

ادامه نوشته »

الگوهای عروسک دختر ، پری و فرشته نمدی

الگوهای عروسک دختر ، پری و فرشته نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای عروسک دختر ، پری و فرشته نمدی گردآوری شده است . (332صفحه)  این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به …

ادامه نوشته »

دانلود مجموعه الگوهای آویز، رودری، دیوارکوب و حلقه اسم نمدی

دانلود مجموعه الگوهای آویز، رودری، دیوارکوب و حلقه اسم نمدی برای خلق محصولات نمدی زیبا، به دقیق ترین الگوهای روز دنیا نیاز دارید. در این فایل، الگوهای دیوارکوب و حلقه اسم نمدی گردآوری شده است . (625صفحه)  این فایل  PDF  به عنوان یک بانک الگو، همیشه همراه شماست و این امکان را به …

ادامه نوشته »