خانه / بایگانی برچسب: 3d rigged soldier

بایگانی برچسب: 3d rigged soldier

کاراکتر سه بعدی افسر نیروی زمینی ارتش ایران

کاراکتر سه بعدی افسر نیروی زمینی ارتش ایران این محصول شامل یک عددکارکتر ریگ شده افسر نیروی زمینی ارتش ایران با فرمت Fbx  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. ایرن کاراکتر با لباس زمستانی ارتش یا به عبارتی بتل زمستانی طراحی شده است.   شما به …

ادامه نوشته »

کاراکتر ریگ شده افسر آلمانی به همراه انیمیشن برای سینما ۴d

کاراکتر ریگ شده افسر آلمانی به همراه انیمیشن برای سینما ۴d این محصول شامل یک عددکارکتر ریگ شده کماندو با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. همچنین این فایل با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و انیمیشن های آن در این نرم افزار نیز …

ادامه نوشته »

کاراکتر ریگ شده سرباز روسی + افسر روسی

کاراکتر ریگ شده سرباز روسی + افسر روسی این محصول شامل یک عددکارکتر ریگ شده سرباز روسی به همراه یک افسر روسی با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. این فایل با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و سه بعدی …

ادامه نوشته »

کاراکتر ریگ شده کماندو به همراه انیمیشن برای سینما ۴d

کاراکتر ریگ شده کماندو به همراه انیمیشن برای سینما ۴d این محصول شامل یک عددکارکتر ریگ شده کماندو با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. همچنین این فایل با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و انیمیشن های آن در این نرم افزار …

ادامه نوشته »

کارکتر ریگ شده کماندو یا افسر تکاور

کارکتر ریگ شده کماندو یا افسر تکاور این محصول شامل یک عددکارکتر ریگ شده کماندو با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. این فایل با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و سه بعدی ارائه شده است.   شما به سادگی می …

ادامه نوشته »

کاراکتر ریگ شده افسر نظامی

کاراکتر ریگ شده افسر نظامی این محصول شامل یک عددکارکتر ریگ شده افسر نظامی با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. این فایل با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و سه بعدی ارائه شده است.   شما به سادگی می …

ادامه نوشته »

کارکتر ریگ شده سرباز با کلاه خود

کارکتر ریگ شده سرباز با کلاه خود این محصول شامل یک عددکارکتر ریگ شده یک سرباز با کلاخ خود و با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. این فایل با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و سه بعدی ارائه شده …

ادامه نوشته »

۳ عدد کارکتر سه بعدی سرباز آلمانی

۳ عدد کارکتر سه بعدی سرباز آلمانی این محصول شامل 3 کارکتر ریگ شده سرباز آلمانی با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. این فایلها با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و سه بعدی ارائه شده است. تفاوت کاراکترها در چهره …

ادامه نوشته »

کارکتر ریگ شده افسر نظامی

کارکتر ریگ شده افسر نظامی این محصول شامل یک عددکارکتر ریگ شده افسر نظامی با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. این فایل با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و سه بعدی ارائه شده است.   شما به سادگی می …

ادامه نوشته »

کارکتر سه بعدی سرباز آلمانی

کارکتر سه بعدی سرباز آلمانی این محصول شامل ۵ کارکتر ریگ شده سرباز آلمانی با فرمت Fbx  و C4d  است که به همراه تکسچرهای آن در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است. این فایلها با فرمت نرم افزار سینما ۴ دی و سه بعدی ارائه شده است. تفاوت کاراکترها در چهره آنها …

ادامه نوشته »