خانه / بایگانی برچسب: Cuda

بایگانی برچسب: Cuda

برنامه جمع و ضرب به زبان کودا

برنامه جمع و ضرب به زبان کودا در این پوشه دو برنامه وجود دارد که به ترتیب شامل برنامه های ضرب، جمع به زبان گودا می باشد، در هر دو برنامه جمع و ضرب یک بار به صورت اجرای ترتیبی و یکبار به صورت موازی اجرا خواهد شد و در نهایت …

ادامه نوشته »